Opvragen oogmeetgegevens

Oogmeetgegevens zijn persoonsgegevens

De gegevens die wij bij een oogmeting verkrijgen zijn persoonsgegevens. U heeft recht om inzage te vragen in de gegevens die zijn vastgelegd. Een verzoek daartoe moet schriftelijk of via e-mail worden gedaan. Wij zijn verplicht om binnen 4 weken na het verzoek schriftelijk of per e-mail te reageren.

Alleen de persoon van wie het de persoonsgegevens betreft mag de gegevens opvragen. Een andere optiekzaak of een onlinewinkel die gegevens nodig heeft zal deze gegevens niet van ons krijgen.

Wilt u uw gegevens opvragen ? Dan kan dat door middel van het invullen van ons contact formulier.

Uw gegevens omvatten geen pd of hoogte. Deze gegevens worden niet altijd door ons opgeslagen.

Voor de duidelijkheid wil ik u er op wijzen indien het voorschrift gebruikt wordt voor de aanschaf van nieuwe glazen, de uitvoerende partij dit recept nog dient na te meten.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de AVG worden de huidige regels omtrent privacy aangescherpt. Het doel van de privacywetgeving is om de rechten van de personen van wie gegevens verwerkt worden te waarborgen.

Hoe wij omgaan met uw persoongegevens zal niet veranderen bij het inwerking treden van de AVG. Wij gebruiken uw gegevens alleen om ons werk te kunnen doen en dat is u te voorzien van een goed produkt en/of dienst. Niks meer of minder. Echter zijn wij genoodzaakt duidelijker te communiceren hoe en met wie wij deze gegevens delen.